Lab: Hur Evolution verkar på populationsnivå:Syfte:

Undersöka hur populationssammansättningen hos ”krabbor” och ”sniglar” förändras av det naturliga urvalet.Ni är krabbor (se bild) som fått sina klor muterade!Dock: Istället för ”vanliga klor” har ni fått klor som ser ut som:

a) klädnypa, b) pincett, c) sked, d) ätpinnar, e) handske + fri tumme.

Det finns alltså fem varianter av krabbor i populationen!Krabbornas äter sniglar! Inom populationen av sniglar finns det också fem olika varianter. Dessa är lite olika…. (precis som Du och dina kompisar hade olika blodgrupper!) Inom snigelpopulationen är det istället formen som varierar. De tillhör dock samma art, precis som Du och dina kompisar...

a) gnocci, b) snabbmakaroner, c) penne, d) fjärilsmakaroner och e) spiraler.


Utförande:

¤ Dela in er i grupper om 5 personer/grupp.


¤ Varje gruppmedlem ska välja en av klomutationerna


¤ Tillsammans plockar varje grupp plockar ut 30 st ”sniglar (”bytesdjur”!) av varje sort. Dess blandas på en bricka som ni lägger framför er.


¤ Någon måste ha koll på starttiden!Krabborna” får därefter (”klara, färdiga, gå!”) => 30 sekunder på sig att plocka så många ”sniglar” som möjligt med sina muterade klor. OBS! Endast en snigel får plockas åt gången!!!


¤ Fyll i resultaten i tabell 1 ”infångade” och tabell 4 ”andel överlevande” :


¤ Efter det Förökar sig överlevande sniglar! Exempel: Om 25st sniglar av en viss variant överlevt, så ska de bli 50 istället! Om 14 st överlevt, blir de 28 st….osv.

¤ Den krabba som plockar minst sniglar i varje grupp dör ut pga svält och får inte delta mer. Naturligt urval! De andra krabborna får fortsätta till generation 2.Generation 2:

  1. Upprepa punkerna igen. OBS! Endast en snigel får plockas åt gången!!!

¤ Fyll i resultaten i tabell ”infångade” och tabell ”andel överlevande” :

  1. Den krabba som plockar minst sniglar i varje grupp dör ut av pga svält och får inte delta mer. De andra krabborna får fortsätta till generation 3.Generation 3: Upprepa allt en sista gång!
Generation 1: Infångade sniglar:

Krabba:

Snigel:

Pincett

Kläd-nypa

Sked

Bara tumme

ätpinnar

Snabbmak.


Gnocci


Penne


Spiral


Fjäril


Summa:


Tabell 1: Antal infångade sniglar av olika sorters krabborGeneration 2: Infångade sniglar:

Krabba:

Snigel:

Pincett

Klädnypa


Sked

Bara tumme

ätpinnar

Snabbmak.


Gnocci


Penne


Spiral


Fjäril


Summa:


Tabell 2:


Generation 3: Infångade sniglar:

Krabba:

Snigel:

Pincett

Klädnypa

Sked

Bara tumme

ätpinnar

Snabb-mak


Gnocci


Penne


Spiral


Fjäril


Summa:


Tabell 3:


Förändring i SNIGLARNAS populationssammansättning:


Generation 0: (”starten”) Andelen överlevande sniglar: :

variant av snigel:


start-antal:


slutantal:

Populations-

sammansättning:

Snabmak.

30

-

20%

Gnocci

30

-

20%

Penne

30

-

20%

Spiral

30

-

20%

Fjäril

30

-

20%variant av snigel:


start-antal:


slutantal:

Populations-

sammansättning:

Snabbmak.
Gnocci
Penne
Spiral
Fjäril
Tabell 4: Förändring i populationen sniglarvariant av snigel:


start-antal:


slutantal:

Populations-

sammansättning:

Snabbmak.
Gnocci
Penne
Spiral
Fjäril
Tabell 5: Förändring i populationen sniglarvariant av snigel:


start-antal:


slutantal:

Populations-

sammansättning:

Snabb-mak.
Gnocci
Penne
Spiral
Fjäril
Tabell 6: Förändring i populationen sniglar

Laborationsrapport :


¤ Gör grafer/diagram som visar krabbornas och sniglarnas överlevnad!

¤ Förklara resultaten med hjälp av evolutionsteorin och det naturliga urvalet !