Förberedelse
för lab ”jämförande anatomi”:

googla + titta i anatomisk atlas


  1. Hur många bröstkotor har människa

  1. Hur ser människans revben ut? (rita av på ett ungefär!)

  1. -Hur är vår ryggrad formad? -Vad sitter mellan ryggkotorna? –funktion?

  1. Beskriv proportionerna mellan lårben och vadben/skenben

  1. Beskriv proportionerna mellan vadben och skenben

  1. Beskriv form och funktion hos våra nyckelben!

  1. Var hittar man korpbenet hos människan?

  1. Beskriv form och funktion hos vårt bröstben

  1. Hur många mellanhandsben har vi i handen?Var någonstans sitter mellanhandsbenen?

  2. -Hur många fingerben i handen?
lab: Jämförande anatomi


Uppgifter:

1) Kolla igenom papperen med Fågelskelettets olika delar (se länk nedan). Det är en beskrivning av fågelns olika skelettdelar!


2) Kolla nu på själva kycklingen: -Var är fjädrarna? -Var är tarserna?

-Var är de stora bröstmusklerna (”fileerna”)?


3) "Montage": Undersök kycklingen försiktigt och leta efter de beskrivna skelettbenen. Börja t ex med en arm ("vinge") eller ett ben ("lår").
Lägg de identifierade benen på ett papper, rita en pil och skriv benets namn. Fota när ni är klara!


4) Jämför kycklingens skelett med människans skelett med avseende på skillnader och likheter!


-Vilka förklaringar finns till de funna likheterna/skillnaderna?Bedömning:

¤ Praktiska arbetet i lab

¤ Montaget

¤ hur tydligt och pedagogiskt kycklingens och människans skelettdelar jämförs i rapporten

¤ hur många likheter/skillnader ni kan visa på

¤ kvaliteten på de förklaringar ni ger till funna likheterna/skillnaderna.

¤ Kreativitet!Här är länken som undersökningen bygger på! Dessa ben skall ni finna, fotografera och jämföra med människans motsvarande ben:http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/djur/faglar/skelettfranfaglar/faglarsskelett.372.html