Biologi 26 sept 2022

Lab: Osmos (snabbinstruktioner):Varje grupp:

¤ Hämta fem provrör och ett provrörsställ. Märk rören med 0%, 1%, 2.5% , 5% och 10%

¤ Häll upp saltlösning till halva rörens höjd.

¤ Hämta en bricka och en potatis (el. squash?)

¤ Skär till 5 st ”pommes” av grönsaken. Lägg dem på ett papper och numrera dem. Väg, mät och kläm (skala: 1-10)! Anteckna värdena.

¤ Lägg enpommes” i varje saltlösning.

¤ Efter 1 timme utvärderas resultaten. Väg, mät och kläm, igen! Anteckna värdena.

¤ räkna ut den procentuella förändringen!

¤ gör tabell/tabeller

¤ rita graf/grafer

¤ Bestäm värdet på den ”fysiologiska koksaltlösningen”

Syfte: Träna på att presentera insamlad data på ett vetenskapligt sätt, samt att lära sig mer om osmosFörsök 2:

Syfte: Visa osmosfenomet på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Undersök osmos-fenomenet i celler av rödlök! Gör ett tunt preparat av lökens röda ytskikt. Använd mikroskop för att zooma in på de röda cellerna. Fotografera dem! Tillsätt en droppe 10% saltlösning (under täckglaset). Fotografera varje minut.

Syfte: Visa osmosfenomet på ett tydligt och pedagogiskt sätt.