Formen” för det praktiska arbetet och rapportskrivningen


Formen, “större laborationer”:    

¤ Titelsida                                                                                                 

¤ Inledning   (syfte + bakgrundsfakta)                                     

¤ Material & Metoder                     

¤ Resultat                                       

¤ Diskussion


Betygsättning: Ditt betyg på en laboration baseras dels på ditt arbete i lab, dels på den rapport du lämnar in (presentation).


Praktiska arbetet:

I ditt betyg på laborationer vägs även ditt praktiska arbete in! Var därför aktiv på laborationerna! Kom påläst och väl förberedd! Plocka undan/diska efter dig. Ställ relevanta frågor till handledaren! OM du får tid över så gör labben igen eller testa att göra labben på ett litet annat sätt för att se om det påverkar resultatet. Kreativitet är viktigt!!! Har du en håltimme där du inte har något vettigt att göra så kan du göra ytterligare tester för att bekräfta dina resultat eller för att se vad som händer om man gör på ett annorlunda sätt. Ni får vara själva i labbet, så länge ni jobbar seriöst och vetenskapligt!Rapporten:

¤ Abstract: Fokus på dina Resultat (!) och kort om syftet samt hur resultaten nåddes. Skriv på engelska! Skriv i imperfektform (”dåtid”). Exempel hittar du i länkarna nedan! (The purpose of this study was to….. Our results suggests that…..We came to this conclusion by…. )


¤ Inledning: I Inledningen förklarar du syftet med försöket! Du bör även ta upp ”bakgrundsfakta” om det som försöket/undersökningen handlar om. Du kan exempelvis skriva lite fördjupat om de kemikalier/enzym du använt i labben, eller om den metod du använt. Det beror lite på vad för slags försök du gjort! Tumregel: ”Det som Du undersöker, utvärderar och diskuterar skall föregås av inledande bakgrundsfakta”. Glöm inte att hänvisa till källor! Det är bra att ha med förtydligande bilder i Inledningen! Det kan vara foton, egenritade bilder eller bilder från nätet. Glöm inte att numrera alla bilder och skriva Figurtext under! Fråga handledaren om det känns osäkert vad som bör tas upp i Inledningen!


¤ Metoder skall beskrivas kortfattat. Skriv i imperfektform (”dåtid”). Beskriv så att någon annan kan göra om ditt försök! Foton kan underlätta metodbeskrivningen!


¤ Material: Tag upp kemikalier, “apparater” och mjukvara som använts för försöket. Du behöver INTE ta upp “självklara saker” som “sax”, “penna”, “bägare”, “glasstav”. Kemikalier anges med namn och fabrikat. Dock behöver inte ”vanligt förekommande kemikalier” som syror, baser, färgämnen, anges lika noga. Där är istället koncentrationen viktig. Fråga handledaren om det känns oklart vad som skall tas med! Det viktiga är att någon annan skall kunna göra om ditt försök med hjälp av Metodbeskrivningen och Materiallistan!


¤ Resultat: Resultaten skall redovisas som numrerade tabeller med Tabelltext eller som numrerade diagram med Figurtext. Inte båda två samtidigt. Välj!

Försök få med ett stort informationsinnehåll i varje tabell/diagram! Använd Paint/Photoshop för att öka tydligheten i dina tabeller/diagram/bilder. Var noga med enheter på axlar.


¤ Diskussion: Försök dra slutsatser av dina Resultat! Titta på dina resultat! Tänk efter! –Vilka slutsatser kan du dra? Samtidigt som du gör detta kan du tänka på hur säkra/osäkra dina slutsatser är…Kanske är det bättre att kalla dem ”antaganden”? Koppla gärna Diskussionen både till bakgrundsfakta som du tagit upp i Inledningen och till resultaten från undersökningen!


Tips:

1) http://writing2.richmond.edu/training/project/biology/biology.html

2) http://www.writing.engr.psu.edu/workbooks/laboratory.html