Förhållandet yta-volym:Kubens sida:

Kubens yta:

Kubens volym:

Förhållande volym/yta:

1 cm

2 cm

3 cm

4 cm