Livets energi:

Namn på processen:


-Vilka ämnen ingår i processen? (“formeln”?)-VAR sker processen?Molekylen ATP : -Varför så energirik? https://www.youtube.com/watch?v=23ZzI6WZS28