LEKTION, 19 sept 2022


rep..1) -Varför är “proteiners form” viktig för proteinernas funktion? (s. 41+ 49)


2) VAD/HUR bestämmer proteiners form? (diskutera i grupper, skriv ner svaren)


3) -Vilka olika funktioner kan proteiner ha? (diskutera i grupper, skriv ner svaren)
4) -Hur fungerar LiV på molekylär nivå? -Vilka olika pocesser styr allt LIV?(genomgång!)


Process:

Vad sker?

Var sker det?


1


2


3


4


5