Mål: ”DNA/kromosomer”¤ basparningsprincipen: -När används den? I vilka processer används b.p? Beskriv KORT vad som sker i de olika proceserna !¤ mutationer och dess konsekvenser (lektion) Vi övar på att analysera olika genmutationer


¤ mutationer: -Vad är mutationer? -Hur uppstår de? (4 orsaker!) -Varför märks inte vissa mutationer?


¤ DNA-analys: Hur går det till? Vad kan man använda tekniken till? -Hur mycket kostar det?


¤ genterapi (s.104, artikel om kinesiska tvillingar) -Hur går det till? -Vad kan man använda tekniken till?


¤ genteknik”: (s. 93, 98) )Du skall kunna beskriva hur det går till och vilket syftet är!


¤ laborationer: Veta varför vi gjorde vad vi gjorde! Vilka funktioner hade de olika ämnena som vi använde?


¤ ”Kloning”: Berätta om ”kloning”. Olika former av kloning. (0-3p beroende på kvalitet på svar )  (s.63, 59, 53, 102-103)¤ PCR: (s. 94) Kunna beskriva vad det är och hur det går till


¤ Cellcykeln: Du skall kunna rita upp ”cellcykeln”, förklara vad det är och veta vad som sker under cellcykelns olika faser.¤ Fortplantning: Kunna jämföra könlig-, och icke-könlig fortplantning m a p fördelar och nackdelar (s.63)

¤ Mitos och Meios (s. 58-61) Du skall kunna beskriva vad som sker i de båda processerna. Du skall kunna beskriva vad resultatet blir av de båda processerna (utgå från ”en cell med fyra kromosomer” (= två par))


¤ könsbestämning: (78-80) Veta hur könet bestäms hos människor. Kunna förklara varför det ibland blir “fel”(s.80 + lektion)