Metodik för analys av genmutationer och dess konsekvenser

+ frågor om mutationer:
Metodik för analys:


1) Dela in genen (DNA) i “tripletter” (=tre kvävebaser).


2) Använd basparningsprincipen (b.p) och transkribera DNA→ RNA


3) Använd genetiska koden och translatera (översätt) RNA- aminosyror (a.a)


4) Jämför originalsekvensen av aminosyror med den nya sekvens som uppkommit efter mutation


5) dra slutsatser! Kom ihåg: “proteiners funktion beror av deras 3d-form
Frågor:

a) -Vad ÄR mutationer? (s. 64)

b) -Hur kan mutationer uppkomma? (s. 64)

c) En mutation uppstår. -Hur kan det komma sig att en mutation inte märks av? (minst två tänkbara svar…..)