Naturligt urval, 17 jan 2023
Gen:

Effekt på Grodan:

Generation 1


Generation 2

Generation 3

p1:


Nästan inga prickar!
p2:

Några, små prickar
p3:

Ganska många prickar!
p4:

MÅNGA prickar!
svar fråga 1:svar fråga 2: