Veckoplanering


v. 43:

mån: frågestund

tis: prov!


v. 42:

mån:

¤ jobba med rapporten (Osmos)

tis:

¤ Sambandet mellan DNA-kromosom

¤ jobba med rapporten (Osmos)


v. 41:

tis: lab, osmos (forts).

¤ BÖRJA med att göra en SKISS av era grafer på rutat papper. Då SER man vilka skalor man skall ha på axlarna, samt om något verkar konstigt…

¤ Gör noggranna grafer på mm-papper eller i Excel


mån:

¤ ATP: -Varför är molekylen ATP så energirik? -Vad kan energin i ATP användas till?

¤ fysiologisk koksaltlösning: -Vad betyder begreppet?

¤ Exempel på rapporter om Osmos. (-Hur gör man för att få “A”?)


v. 40:

mån:

¤ rep: symbolen för fosfolipid, cellmembranets byggnad, begreppen “diffusion” och “osmos”

¤ osmosövning!

¤ cellens storlek: -VAD sätter gränsen för hur STOR en cell kan bli? -VAD sätter gränsen för hur STOR en cell kan bli?


Tis:

¤ kolhydrater, uppbyggnad och funktioner

¤ fetter , uppbyggnad och funktioner


v. 39:

mån:

¤ symbolen för en fosfolipid

¤ cellmembranets byggnad

¤ transport I cellen: Aktiv transport och passiv transport

¤ diffusion

¤ osmos

¤ förberedelse för morgondagens lab


tis:

¤ lab: Osmos


v. 38:

¤ Hur fungerar Livet molekylärt? -Vilka processer styr Livet?

¤ fosfolipider (glycerol + fettsyror + fosfat)

¤ cellmembranets byggnad


v. 37:

mån:

¤ rep: -VAD/HUR bestäms proteiners form? -Varför är fomen viktig för proteiners funktion?

Vilka funktioner har proteiner?

¤ Vilka proceser styr Livet?



v. 37:

mån:

¤ Hur är DNA uppbyggt?

¤ Förklara “symbolen för DNA”

¤ “basparningsprincipen”

¤ Hur fungerar Livet på molekylär nivå?

¤ proteiners funktioner (6 exempel)

¤ generella formeln för en aminosyra

¤ kopplingen mellan proteiners form och funktion


Tis:

¤ Halvklass! Följ ditt schema! Vi fortsätter att skriva på rapporterna… (inget nytt)


v.36:

mån:

¤ -Vad är LIV?

¤ -HUR uppkom LIV på jorden?


tis:

¤ Millers experiment: -Hur gick det till? -Vilket var syftet? -Vad blev resultatet?

https://www.youtube.com/watch?v=NNijmxsKGbc&t=262s

https://www.youtube.com/watch?v=ey2Fq9n08v0

¤ NÄR (för hur länge sedan?) uppstod LIV på jorden?

¤ jobba med lab rapport i grupp




v. 35:

mån:

¤ intro: kontaktvägar, arbetssätt, kursinnehåll

¤ 5 skillnader och 5 likheter mellan växtcell och djurcell

¤ begreppen “organell”, “eukaryot” och “prokaryot”

¤ läxa: -Hur funkar mikroskop och stereolupp?


Tis:

¤ lab: Mikroskop och stereolupp