Veckoplanering

v. 37:

mån:

¤ rep: -VAD/HUR bestäms proteiners form? -Varför är fomen viktig för proteiners funktion?

Vilka funktioner har proteiner?

¤ Vilka proceser styr Livet?v. 37:

mån:

¤ Hur är DNA uppbyggt?

¤ Förklara “symbolen för DNA”

¤ “basparningsprincipen”

¤ Hur fungerar Livet på molekylär nivå?

¤ proteiners funktioner (6 exempel)

¤ generella formeln för en aminosyra

¤ kopplingen mellan proteiners form och funktion


Tis:

¤ Halvklass! Följ ditt schema! Vi fortsätter att skriva på rapporterna… (inget nytt)


v.36:

mån:

¤ -Vad är LIV?

¤ -HUR uppkom LIV på jorden?


tis:

¤ Millers experiment: -Hur gick det till? -Vilket var syftet? -Vad blev resultatet?

https://www.youtube.com/watch?v=NNijmxsKGbc&t=262s

https://www.youtube.com/watch?v=ey2Fq9n08v0

¤ NÄR (för hur länge sedan?) uppstod LIV på jorden?

¤ jobba med lab rapport i grupp
v. 35:

mån:

¤ intro: kontaktvägar, arbetssätt, kursinnehåll

¤ 5 skillnader och 5 likheter mellan växtcell och djurcell

¤ begreppen “organell”, “eukaryot” och “prokaryot”

¤ läxa: -Hur funkar mikroskop och stereolupp?


Tis:

¤ lab: Mikroskop och stereolupp