Lektionsplanering:


v.45

mån:

¤ lab, Osmos tillbaka

¤ prov “Liv” tillbaka

¤ genomgång: Basparningsprincipen: -Vilka fyra processer styr basparningsprincipen?

-Hur skiljer det sig åt mellan DNA och RNA?


Tis:

¤ presentation av de 20 aminosyrorna

¤ Metodik för att analysera genmutationer

¤ övning: genmutationer och konsekvenser

¤ genomgång: fakta om mutationer (vad är? orsaker till mutationer?)


v.46

mån:

förbereda lab


tis: lab, DNA och kromosomer