Skriva labrapport, dec 2014

    Gjorde lite research på nätet med anledning av N3a:s sätt att ange källor både som fotnötter OCH i        
    källförtecknig. En metod som jag inte var bekant med från de naturvetenskapliga artiklar (biologi) och rapporter     jag läst, men som jag nu vet finns.

En lite äldre beskrivning med inriktning på Kemi, som fungerar även inom Biologin:

http://www.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2011/10/instruktion_labbrapport_pdf_63912.pdf

Det enda jag inte gillar med den är att den säger att “Diskussion” kan slås ihop med “Resultat”. Så vill jag INTE att ni gör! Annars är den helt ok.


http://www.ifm.liu.se/edu/coursescms/TFKE32/labs/Att-tanka-pa-nar-man-skriver-en-labbrapport.pdf

I den här instruktionen visar de tydlit hur man bör göra med diagram. Tar även upp hur språket skall vara.


Snygg mall för lab-rapport!: http://www.studienet.se/labbrapport/oeversikt-mall-labbrapport


Biologiläraren Ehringer betonar hur man gör med tabeller: http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/kemi-1/laborationer-och-oevningar/labrapporter/3242-att-skriva-labrapporter-i-biologi-kemi-naturkunskap.html


Biologiläraren Ehringer om hur man anger källor: http://ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/kemi-1/laborationer-och-oevningar/labrapporter/5953-hur-man-hanterar-kallor-i-en-labrapport.html


Den här högstadieeleven försöker visa hur man skall beskriva Metoden kort och koncist: http://ylvahagg.wordpress.com/skriva-labbrapport/


Tekniska högskolan, Umeå universitet ställer lite högre krav på sina rapporter: http://www.teknat.umu.se/digitalAssets/50/50357_att_skriva_rapport_umth_klar.pdf


Hur ange källor?

Enklast och mest använda sättet: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=19465,

En genomgående guide av olika metoder: http://skrivguiden.se/kallor-och-referenser/skriva-referenser/