Betygssättning på läxor/egna arbeten

¤ Innehållet

¤ Utseendet

¤ Formen

 

 

E: "Gör läxan/uppgiften"

 

C : "Gör läxan bra"

                      ¤ Relativt utförliga svar, skriver på dator, har med bilder, anger källor och utövar källkritik.

                     

                     

A: "Gör läxan utmärkt"

¤ Utförliga svar, skriver på dator, bilder och källor väljs med omsorg och integreras i svaren på ett proffsigt sätt. Kvalitativ källkritik.

 

¤ Eleven har bemödat sig om en snygg layout (kursiverar vissa ord, använder olika typsnitt eller fontstorlekar eller färger för att förtydliga)

                     

¤ Relevanta  bilder som förtydligar eller exemplifierar det som beskrivs i texten  Bilderna har bildtext och eleven hänvisar till bilderna i texten.

Exempel: Ett öga (se  bild 1) tar emot synintryck från omvärlden med hjälp av proteinet Opsin. Märkligt nog finner man samma protein i enkla organismer som Sjöborrar, vars kropp till stora delar täcks av detta protein!

öga

bild 1: Ett öga

 

¤ Integrerar källorna i texten på ett informativt sätt och hänvisar till en korrekt källangivelse som står längst bak i en numrerad källförteckning.

Exempel: Enligt Wikipeda1 är elefanten ett fredligt djur, dock med ett närmast omättligt rökbegär, vilket endast kan mättas av ett konstant blossande på billiga, indiska handrullade cigaretter.

 

Källa 1: http://sv.wikipedia.org/wiki/Elefanter, 21 aug 2013

 

När du letar på nätet och hittar bra information: Analysera källan! Tag alltså reda på vem/vilken organisation/vilken myndighet som står för det du vill hänvisa till och tala om detta för läsaren när du hänvisar till källan!

 

exempel: RÄTT: "Enligt Helena Roos, överläkare på Karolinska sjukhuset2, är elefantens rökbegär lindrigt i jämförelse med lejonets"

FEL: "Enligt Karolinska sjukhuset är elefantens rökbegär lindrigt i jämförelse med lejonets"   

 

 

¤ Källkritik: Eleven är källkritisk. Detta innebär att du måste tänka efter och kanske göra lite research INNAN du hänvisar till din källa.

-VEM har skrivit artikeln du hänvisar till och hur trovärdig är den?