”Formen” för det praktiska arbetet och rapportskrivningen

 

Formen, större laborationer:                 Formen, ”vanliga labbar”:

¤ Titelsida                                                ¤ Titel

¤ Abstract                                                ¤ Syfte

¤ Inledning                                              ¤ Material & Metoder

¤ Material & Metoder                            ¤ Resultat

¤ Resultat                                                 ¤ Diskussion

¤ Diskussion

                                                                

 

Betygsättning: Ditt betyg på en laboration baseras dels på ditt arbete i lab, dels på den rapport du lämnar in (presentation).


Praktiska arbetet:

I ditt betyg på laborationer vägs även ditt praktiska arbete in! Var därför aktiv på laborationerna! Kom påläst och väl förberedd! Plocka undan/diska efter dig. Ställ relevanta frågor till handledaren! OM du får tid över så gör labben igen eller testa att göra labben på ett litet annat sätt för att se om det påverkar resultatet. Kreativitet är viktigt!!! Har du en håltimme där du inte har något vettigt att göra så kan du göra ytterligare tester för att bekräfta dina resultat eller för att se vad som händer om man gör på ett annorlunda sätt. Ni får vara själva i labbet, så länge ni jobbar seriöst och vetenskapligt!

 

 

Rapporten:

¤ Abstract: Mycket kortfattad sammanfattning av Syfte, Resultat (!) och Metod. Skriv på engelska! Skriv i imperfektform (”dåtid”)

 

¤ Inledning: I Inledningen förklarar du syftet med försöket! Du kan även ta upp lite bakgrundsfakta om det som försöket/undersökningen handlar om. Man kanske skriver lite fördjupat om de kemikalier/enzym man använt i labben, eller om den metod man använt. Det beror lite på vad för slags försök man gjort. Det som du undersöker, utvärderar och diskuterar ska föregås av inledande ”bakgrundsinformation”. Fråga handledaren om det känns osäkert!

 

¤ Metoder skall beskrivas kortfattat. Skriv i imperfektform (”dåtid”). Beskriv så att någon annan kan göra om ditt försök! Material: Tag upp kemikalier ”av stor betydelse i labben”. De skall återges med produktnummer och fabrikat. Dock behöver inte ”vanligt förekommande kemikalier” som syror, baser, färgämnen, anges lika noga. Där är koncentrationen istället viktig. Fråga handledaren om det känns oklart vad som skall tas med! Det viktiga är att någon annan skall kunna göra om ditt försök!

 

¤ Resultat: Resultaten skall redovisas som numrerade tabeller med Tabelltext eller som  numrerade diagram med Diagramtext. Inte båda två samtidigt. Välj!

Försök få med ett stort informationsinnehåll i varje tabell/diagram!!! Använd Paint/Photoshop för att öka tydligheten i dina tabeller/diagram (pilar som pekar ut saker). Var noga med enheter på axlar.

 

¤ Diskussion: Dra slutsatser av dina Resultat! Titta på dina resultat! Tänk efter! –Vilka slutsatser kan du dra? Samtidigt som du gör detta kan du tänka på hur säkra/osäkra dina slutsatser är…Kanske är det bättre att kalla dem ”antaganden”? Kom ihåg Skolverkets bedömningskriterier när du skriver din Diskussion!

 

Tips:

1) http://writing2.richmond.edu/training/project/biology/biology.html

2) http://www.writing.engr.psu.edu/workbooks/laboratory.html

3) http://www.lhup.edu/~dsimanek/reports.htm

 

 

 

 

Så här tyckte en forskare i molekylärbiologi (Stockholms Universitetet) som jag kontaktade i sommaren 2012:

Hej Johan

Förlåt att jag inte svarat tidigare.

Den Amerikanska länken (länk 1, ovan) är bra, men jag tror den är för ordrik för att dina elever skall kunna ta den till sig.

 

Ditt dokument är bra, men jag har ett fåtal synpunkter.

Abstract skall summera rapporten, med tyngdpunkt på analysen av resultat/ icke-resultat. Den skall "sälja" rapporten. Få dina elever att känna det som att de är "glossy PR-människor", den skall dessutom mycket kort presentera syftet och vilken strategi man antagit för detta, det viktiga (idag) är att sälja sin artikel (det som kommer i fortlöpande text)

 

Background: I bakgrunden skall de absolut förklara SYFTET utifrån ett större kontext, varför gör man detta? varför är det biologiskt/mänskligt relevant?  det är när de skriver detta som de måste tänka efter.. VARFÖR...

 

Metoder: Vem som helst skall kunna utföra samma experiment igen utifrån deras beskrivning. Men... det viktiga är att vara koncis. Moment behöver inte beskrivas, men alla ingående kemikalier/medier med slutkonc. temperaturer, tider för inkubationer,. De viktigaste arbetsmomenten helt enkelt. Här har du en möjlighet att få eleverna att tänka efter praktiskt,. Vad är relevant i det jag gör, så att ngn annan kan repetera mitt experiment.  Jag tycker att länken förklarar detta på ett bra sätt, men frågan är om du inte skall precisera det bättre i din egen instruktion. Ge dem en Cell-artikels M&M, så de förstår konceptet

 

Resultat: Där håller jag inte med dig. Slutsatserna de drar skall tas upp i diskussionsdelen. Resultatdelen är en objektiv presentation av data. I diskussionen kan de analysera/diskutera vad de sett/ inte sett

, vad de förväntat sig och fick/inte fick bekräftat. Resultatdelen är en klinisk presentation av fakta, på gott och ont. Vi försökte detta och detta är vad vi ser i denna gel... Grått. trist

 

Diskussion: Här skall du förvänta dig att studenten skall bekräfta sin kreativitet och analytiska förmåga utifrån resultatdelen. De skall kommentera negativa resultat, positiva resultat och ge förslag på möjliga fortsatta experiment

 

 

Ditt dokument är bra, men skulle kunna förtydligas lite mer eftersom jag tror att studenterna tar det till sig lättare än det "ordiga" amerikanska exemplet (även om det också är bra)

 

Om du vill skulle jag gärna komma till er och ge en kort "föreläsning" om att skriva rapporter. Jag tycker det är viktigt att jobba nära unga studenter och föreläser ofta för både grundskole-och  gymnasiestudenter, tar projektstudenter, och sommarskolestudenter. Om du är intresserad kan jag dessutom föreläsa om forskning  (gratis så klart)

 

Om du vill får du gärna bolla vidare med mig!

 

Trevlig sommar

 

Sophia E