”Formen” för det praktiska arbetet och rapportskrivningen

 

Formen, större laborationer:                 Formen, ”vanliga labbar”:

¤ Titelsida                                                ¤ Titel

¤ Abstract                                                ¤ Syfte

¤ Inledning                                              ¤ Material & Metoder

¤ Material & Metoder                            ¤ Resultat

¤ Resultat                                                 ¤ Diskussion

¤ Diskussion

                                                                

 

Betygsättning: Ditt betyg på en laboration baseras dels på ditt arbete i lab, dels på den rapport du lämnar in (presentation).


Praktiska arbetet:

I ditt betyg på laborationer vägs även ditt praktiska arbete in! Var därför aktiv på laborationerna! Kom påläst och väl förberedd! Plocka undan/diska efter dig. Ställ relevanta frågor till handledaren! OM du får tid över så gör labben igen eller testa att göra labben på ett litet annat sätt för att se om det påverkar resultatet. Kreativitet är viktigt!!! Har du en håltimme där du inte har något vettigt att göra så kan du göra ytterligare tester för att bekräfta dina resultat eller för att se vad som händer om man gör på ett annorlunda sätt. Ni får vara själva i labbet, så länge ni jobbar seriöst och vetenskapligt!

 

 

Rapporten:

¤ Abstract: Mycket kortfattad sammanfattning av Syfte, Resultat (!) och Metod. Skriv på engelska! Skriv i imperfektform (”dåtid”)

 

¤ Inledning: I Inledningen förklarar du syftet med försöket! Du kan även ta upp lite bakgrundsfakta om det som försöket/undersökningen handlar om. Man kanske skriver lite fördjupat om de kemikalier/enzym man använt i labben, eller om den metod man använt. Det beror lite på vad för slags försök man gjort. Det som du undersöker, utvärderar och diskuterar ska föregås av inledande ”bakgrundsinformation”. Fråga handledaren om det känns osäkert!

 

¤ Metoder skall beskrivas kortfattat. Skriv i imperfektform (”dåtid”). Beskriv så att någon annan kan göra om ditt försök! Material: Tag upp kemikalier ”av stor betydelse i labben”. De skall återges med produktnummer och fabrikat. Dock behöver inte ”vanligt förekommande kemikalier” som syror, baser, färgämnen, anges lika noga. Där är koncentrationen istället viktig. Fråga handledaren om det känns oklart vad som skall tas med! Det viktiga är att någon annan skall kunna göra om ditt försök!

 

¤ Resultat: Resultaten skall redovisas som numrerade tabeller med Tabelltext eller som  numrerade diagram med Diagramtext. Inte båda två samtidigt. Välj!

Försök få med ett stort informationsinnehåll i varje tabell/diagram!!! Använd Paint/Photoshop för att öka tydligheten i dina tabeller/diagram (pilar som pekar ut saker). Var noga med enheter på axlar.

 

¤ Diskussion: Dra slutsatser av dina Resultat! Titta på dina resultat! Tänk efter! –Vilka slutsatser kan du dra? Samtidigt som du gör detta kan du tänka på hur säkra/osäkra dina slutsatser är…Kanske är det bättre att kalla dem ”antaganden”? Kom ihåg Skolverkets bedömningskriterier när du skriver din Diskussion!

 

Tips:

1) http://writing2.richmond.edu/training/project/biology/biology.html

2) http://www.writing.engr.psu.edu/workbooks/laboratory.html

3) http://www.lhup.edu/~dsimanek/reports.htm