Biologi 2, Innehåll, bedömning och arbetsform:Innehåll:           Det centrala innehållet i kursen Biologi 2 delas, enligt Skolverket in i tre områden:

Cell- och molekylärbiologi”, ”Organismens funktion”, och ”Biologins karaktär och arbetsmetoder http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/bio?tos=gy&subjectCode=BIO&lang=sv&courseCode=BIOBIO01#anchor_BIOBIO01

 

Bedömning:

Du måste ha godkänt på varje område för att få godkänt på kursen.

Du måste ha godkänt på laborationerna för att få godkänt på kursen.

 

Enligt Skolverket är det flera ”förmågor” som skall bedömas. Här är några:

 

¤ Hur du hanterar de begrepp, teorier, arbetsmetoder och modeller som ingår i ovanstående områden

¤ Hur du söker, finner och utvärderar svar på olika frågor

¤ Hur du beskriver biologins betydelse för individ och samhälle

¤ Hur du laborerar och hur du presenterar och utvärderar dina resultat

¤ Hur du använder dig av det naturvetenskapliga språket och hur du anpassar din   

   kommunikationen till sammanhanget

¤ Hur och i vilken grad du tillämpar källkritik

 

 

Arbetsmetod:

Vi kommer att labba, du kommer att få läxor, vi kommer att ha en del diskussioner i grupper och vi kommer att ha prov. Jag varierar uppgifterna på ett sätt så att bedömningen av ovanstående förmågor blir möjlig.

 

Jag kommunicerar dina resultat på läxor och lab-rapporter via Schoolsoft och direkt på läxpapperet/lab-rapporten (i mån av tid).

 

I ditt slutbetyg på kursen, som du får i juni tittar jag på helhetsbilden, alltså på ALLT du presterat under kursen. Jag försöker även titta på ”progression” (utveckling) i den mån det går. Betygen A-F handlar ju om att bedöma ”förmåga och kvalitéer”.

 

 

 

 

 

 

 

”Mall”:

 

 

Betyg:

Sammanlagt:

 

 

Prov:

 

 

 

 

Laborationer:

(obligatoriska)

 

 

 

 

Läxor:

 

 

 

 

Lektioner:

(aktiv närvaro på lektioner och i diskussioner,  uppträdande, engagemang, seriositet,

grad av intresse, mm)