Intressant om kamelens anpassning till miljöer med “lite vatten och lite mat”:


http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=17234Jag vågar dock inte lita på artikelförfattarnas åsikter om “magsårsbakterien” H.pylori och

dess eventuella nytta för mänskligheten. Åsikterna är FÖR avvikande! (Kanske är det skrivet

mer som “en provocerande tankelek”?)