Undersökning av enzymet Amylas:

Syfte: undersöka Amylasets  funktion och effektivitet vid olika reaktionsbetingelser.

 

Uppgifter:

1)    Jämför effektiviten av varandras Amylas! (”Vems spott är bäst?”)

2)    Undersök under vilka betingelser Amylaset fungerar bäst/sämst (pH, temp, närvaro av tungmetaller, mm)

3)    Undersöka vilken koncentration ert Amylas i munnen motsvarar (jämför med effekten av kända koncentrationer)

 

Allmänt:

¤ Jod är reagens på stärkelse (färgas blåsvart). Amylas bryter ner stärkelse.  Den blå färgen försvinner! Ju snabbar avfärgningen  går, ju bättre fungerar enzymet. TIDEN blir ett mått på effektiviteten!

¤ Utgå från 5 ml blåfärgad stärkelselösning i alla rör.  

¤ Amylaslösning:       ¤ skölj munnen och spotta ut.

                                   ¤ tag ”en munfull vatten” (obs! likvärdighet!)

                                   ¤ Gurgla runt och massera era spottkörtlar

                                   ¤ spotta ut i plastmugg (ev. späda med vatten? Testa först! Späd sedan, om det behövs)

¤ Om ALLA i gruppen skall kunna jämföra effektiviteten av deras enzym med varandra så MÅSTE man göra exakt lika hela tiden! (samma volym vatten, massera lika länge, lika lång reaktionstid,  etc)

¤ Använd LIKA STORA provrör! Samma TOTALVOLYM i alla rör!

¤ SKAKA OM alla rör noga efter tillsats!

¤ MÄRK alla rör/bägare!

¤ Sänka pH: Kom ihåg att det är i enzymets reaktionsmiljö som pH skall sänkas. Alltså tillsätter man HCl till spottlösningen. När jag tog två droppar sänktes pH från pH 5.5 till pH=2! När jag tillsatte 1 droppe sänktes pH till pH=4.

¤ Ändra temp: Samma sak här: Det är spottlösningen som ni skall ändra betingelserna i INNAN ni tillsätter enzymet.

¤ Var lite snabb med att ta bilder, för färgen ändras rätt snabbt!

¤ Planera INNAN ni sätter igång och jobba lugnt och metodiskt. Alla provrör diskas och ta bort ev märkning av rören.