Lab: Bakterielab


Obligatoriska delar:

¤ Gjuta plattor

¤ Undersöka bakterieförekomsten i några vardagliga miljöer

¤ Undersöka effekten av olika handtvättnings-, / torkningsmetoder.

¤ Undersöka effekten av olika Antibiotika

 

Frivillig del:

¤ Undersöka effekten av ”bakteriedödande medel” , ”Naturläkemedel med bakteriedödande verkan”

 

 

Metodik: Sträva efter att arbeta så ”vetenskapligt” som möjligt!  Detta kan t ex innebära: Gör dubbelprover, dokumentera resultaten, (ev. kvantifiera resultaten?), Ställ hypoteser innan ni börjar. Var noggranna. Låt t ex inte odlingsplattorna ligga för länge i värmeskåpet. EN NATT ÄR NOG! Planera försöken noga, så blir resultatet bättre!

Sträva efter ”likvärdighet” (ex: Alla trycker tummen lika hårt mot odlingsytan, alla torkar händerna på samma sätt, lika länge, alla tvättar händerna på samma sätt, osv). Det här kräver lite kommunikation inom gruppen INNAN man sätter igång!

 

Redovisning:

¤ ”Stora formen” av rapport. Gärna en gemensam rapport från gruppen, men det bestämmer ni själva! En stor del av Resultaten blir denna gång foton från lab (gärna med förtydligande pilar!), men en del Tabeller kan nog förekomma. Exempelvis om man mäter diametern på ”kratrarna” som de olika formerna av antibiotika skapar ”i den heltäckande bakteriemattan”. Metoden utformar ni ju själva…. Abstract blir en kort sammanfattning av era viktigaste resultat. Innehållet i Inledningen bestämmer ni själva och Diskussionen brukar ge sig själv när det andra är skrivet.