Biologi 9 dec 2014

En Blodig lab!

Jobba tre och tre. En gemensam rapport! Fotografera gärna resultaten! Resultatet av blodgruppsbestämningen är ju självklart att fota och KANSKE går det även att fotografera antalet röda blodkroppar i räknekammaren?  Good luck!


Uppgifter:

    1. Bestäm din blodgrupp (enligt ABO-systemet)

    2. Bestäm hur många mol syrgas som kan transporteras i DITT blod just nu! (bestäm först antalet röda blodkroppar, sedan kön och därefter wikipeda + Avogrados konstant)

    3. Beräkna tiden det tar ditt att pumpa runt allt ditt blod i kroppen

    4. Bestäm ditt blodtryck och puls och hur det påverkas av intag av kaffe, nikotin eller energidryck. Bestäm oxå din blodsockernivå.


Bakgrundsfakta:

¤ En ”man” har 5 liter blod i sin kropp, en ”kvinna” har 4 liter.

¤ Hjärtats slagvolym är 70-90 ml per slag, beroende på kroppsstorlek och hur vältränad man är. Ni få själva välja ”ert värde”.

¤ Avogrados konstant = 6.022 x 1023 st/mol


Gör så här:

Uppgift 1) Ni behöver tre olika antikroppar: anti-A, anti-B och antikroppar mot Rh faktorn. Dessa har olika färg så man inte skall blanda ihop dem.

Ni behöver en bricka som underlägg. Ett varsitt objektglas och tre tändstickor var. Därefter måste ni SAMARBETA! En person sköter antikropparna och blandar med tändstickorna, en person sticker sig i fingret. En plåstrar om och talar lugnande....INGEN STRESS! Läraren visar hur ni skall göra! Därefter byter ni roller.

Uppgift 2) Späd först blodet 500 ggr genom att ta 2 mikroliter blod i 500 mikroliter koksaltlösning (0.9% NaCl). Använd Eppendorffrör och mikropipetter. Använd räknekammare (Bűrker) för att bestämma koncentrationen röda blodkroppar i det utspädda provet. Leta först reda på räknekammarens rutnät i mikroskopet. (Lägsta förstoringgrad, blända av underbelysningen). Låt kapillärkraften suga in lite grann av det utspädda blodet mellan räknekammarens täckglas och rutnätet. Räkna antalet röda blodkroppar i minst 5 rutor och tag medelvärdet. Dela detta värde med rutvolymen => koncentrationen! Beräkna därefter totalantalet röda blodkroppar i din kropp!

Uppgift 3) När allt lugnar ner sig kan ni sätta er och fundera på hur ni skall lösa uppgift 3….Jag säger inget! (kolla ”bakgrundsfakta”)

Uppgift 4) Bestäm ditt blodtryck och hur det påverkas av vald metod! Det bör gå minst en kvart mellan mätningarna! Se till att använda SAMMA blodtryckmätare som första gången, eftersom de visar lite olika värden.

Bestämning av blodgrupp:

Steg 1: Hämta 1 st bricka, pappershanddukar, 3 st tändstickor per person, 3 st rengjorda objektglas, 3 st blodlancetter, plåster, antikroppar (obs! finns bara tre uppsättningar!)

Steg 2: kör sten-sax-påse om vem som skall börja sticka sig i fingret. Den utvalde ”svingar” med armen så att blod kommer ner till fingrarna. ”Pressa” därefter så att fingerspetsen blir röd. Stick i fingret och ”mjölka” ut blod. Placera tre droppar med blod på objektglaset och tryck därefter en pappershandduk över ”sticket”.

Steg 3: person 2 agerar SNABBT! En droppe antikropp-A droppas på en droppe blod, rör runt med tändsticka. En droppe antikropp-B droppas på nästa droppe blod. NY TÄNDSTICKA! Siste antikroppen droppas på sista droppen blod. Ny tändsticka. Vänta….Särskilt reaktionen med Rh faktorn kan ta flera minuter!

Steg 4: För att det skall funka måste man först blanda blodet med antikropparna, sedan stryka ut ett tunt lager och vänta på eventuell reaktion. Denna tar olika lång tid för olika personer, beroende på genetiska skillnader och antikropparnas kvalitet. Antikroppar mot Rh faktorn tar upp till 5 minuter och bildar mycket små klumpar. Lätt att missa om man har bråttom!

Bedömning:

E: Utför labben och skriver rapport.

C: Bra rapport som följer ”formen” (se min hemsida). Har dessutom med en Inledning som beskriver lite mer bakgrundsfakta som anknyter till labben

A: ”Formen” följs felfritt. Sammanfattning på engelska. Inledningen är mer ingående (tar exempelvis upp betydelsen av Rh faktorn, högt/lågt blodtryck, teorier för koffein påverkar puls/blodtryck, etc), samtidigt mer stringent. Uträkningarna i uppgifterna 2 och 3 är tydliga och pedagogiska.

Resultaten presenteras på ett snyggt sätt och rimligheten i dem bedöms.