Lab: Enzymer med anknytning till Matspjälkningen


 

Lipas:

Teori: Fetter finns beskrivna på s. 18, 120, 123 i läroboken. Enzymet Lipas bryter ner fettmolekyler och frigör fettsyror från glycerol. Fettsyrorna som frigörs gör att det blir lite lägre pH-värde i fettlösningen. Genom att tillsätta en pH-indikator som ändrar färg när pH ändras, kan vi SE effekten av enzymet Lipas.

För att fettmolekyler skall kunna brytas ner så måste fettet först finfördelas till mindre fettdroppar. Detta sker med hjälp av en detergent (se galla/gallsalter, s. 113 i läroboken). Jag har dels Galla, dels en ”superdetergent” från ett kosmetikaföretag i lund.

 

Gör så här:

¤ Häll upp lite fett i en bägare. Tillsätt 30-40 droppar NaoH för att få fettet basiskt. Tillsätt pH-indikatorn fenolftalein (ca 20 droppar) för att få en schysst rosa färg!

¤ Hämta två små bägare och märk dem. Häll upp ca 10 ml av de färdiga lösningarna: a) gallsalt [1% w/v]  , b) enzymet Lipas [1% w/v] . Stoppa i varsin plastpipett (1 ml).

¤ Häll upp cirka 5 ml av den rosa fettlösningen i era provrör (minst ett kontrollrör!)

¤ Tillsätt 1 ml Lipas. Starta tidtagningen! Tummen för! Skaka om ORDENTLIGT!

¤ tiden för avfärgning blir ett mått på enzymets effektivitet!

¤ pröva om 1 ml gallsalt påskyndar reaktionen!

¤ Pröva om temperaturen påverkar reaktionshastigheten!

¤ pröva om enzymet förlorar sin effekt när man ändrar pH?

 

Kommentarer:

Lipas-labben kan varieras på MÅNGA olika sätt!!!! Försök att få det ”så vetenskapligt som möjligt”! Tänk på att ha kontroller och att utföra alla moment så lika som möjligt ( exempelvis att samma person skakar provrören varje gång).

a)    Tillsätt detergent (1 ml) och Lipas (1 ml) SAMTIDIGT!

b)    Testa effekten av fettmolekylernas nedbrytning med ENBART detergent och inget enzym!