Lab: Luft & Andning1.Antalet partiklar du andas in:

¤ Lägg handen på kompisens rygg och mät antalet andetag under en minut


¤ Bestäm volymen i ett andetag genom att tömma en 4 liters dunk med vatten (2 gånger,

medelvärde)

Obs! Detta är SVÅRT! Den första ”utandningen” skall trycka undan 4 liter vatten! Man måste ”ta i”! Det ”känns ovant”. Sedan går det lättare…. Torka upp ev spill!!! Upprepa flera gånger och tag medelvärde!

¤ Bestäm volymen i ett andetag genom att andas ut i en 5 liters påse (tills den är full)

Obs! Detta är SVÅRT! Man måste VARA LUGN! Man måste andas in genom näsan och blåsa ut sakta och försiktigt, sedan andas in genom näsan….Upprepa flera gånger tills påsen är full och tag medelvärde!


¤ Räkna ut antalet partiklar du skulle andas in under en dag (8h), om du vistades i ett rum (utan skorsten) där belysningen utgörs av 10 st stearinljus!

Stearinljus rejäl luftförorenare”, DN, 5 dec 2012) http://www.dn.se/nyheter/sverige/stearinljus-rejal-luftfororenare/2. Tiden att byta ut all luft i lungorna:

¤ Bestäm din ”vitalkapacitet” med spirometer. Addera ”residualvolymen” (s.134) så att du får ”totalvolymen”. Räkna ut tiden det tar att byta ut all luft i dina lungor!

Bestäm även ”vitalkapaciteten” med ”tornet” och jämför de två metoderna!3. Rök på!

¤ Bestäm massan (tjära/nikotin) i en cigarett och jämför med innehållsförteckningen.

(Väg ett filter, sätt ihop ”rökapparaten” och täta den, gå ut, rök på, gå in, väg och jämför!)


Redovisning: Det här är en ”mindre lab”. Behöver inget Abstract eller Inledning.


¤ TYDLIGA, pedagogiska uträkningar (på gränsen till ”dum-förklaring”)!
¤ Foton/bilder som förtydligar metod/resultat

¤ eventuellt: Diskussion med förslag till förbättringar!

¤ eventuellt: Inledning med bakgrundsfakta om partiklar/rökning