Lab: Leder och Muskler

jobba tre å tre!1) Utför “Tallrikstricket” några gånger och fundera över vilka olika typer av leder som involveras i rörelsen! -Vilka olika leder berörs? (10 min)


2) Tag bort alla muskler från kycklingen och jämför dess leder/diskar/senor med människans!

Ju fler likheter/skillnader ni finner ju bättre! Glöm inte att fotografera era fynd! För att veta VAR på skelettet ett visst ben sitter får ni en “instruktion” som på ett strukturerat sätt går igenom ben för ben i kycklingen.

(ex: Finns det ledbrosk? Senor? Hur är deras knäled uppbyggd jämfört med vår?, Höftleden?, ryggkotornas struktur och leder?, armbågsleden, Har deras rörben benmärg, liksom vår? osv...) (40 min)


3) Preparera fram en “tråd” från en muskel (kossa!) och undersök om den är “tvärstrimmig” i mikroskop. (10 min)

Försök att identifiera vad denna “tråd” är. (s, 194 i boken)

-Vilken typ av muskelfibrer bör kycklingen ha mest utav?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Muskel