Lektion, 25 sept 2014, Cellandning, ATP, citronsyracykeln,

andningskedjan, mitokondrien

 

 

Mitokondrien, skapandet av protongradienten och enzymkomplexet ATP:as (5.30-11.00)  http://www.youtube.com/watch?v=rXsf-LnboHM

 

ATP-synthase: http://www.youtube.com/watch?v=XI8m6o0gXDY