Lektion 9 okt 2014


¤ Ämnesomsättning hos prokaryoter (s. 44-45)

¤ Nitrifikation, Denitrifikation och Kvävefixering

 

 

 

¤ Youtube klipp om Nitrifikation och Denitrifikation (från 5´->) : http://www.youtube.com/watch?v=BosHU4ARR9w

 

¤ kvävefixering: http://www.youtube.com/watch?v=4NKGS4bj7cc