Lektion: Hjärtats sjukdomar; orsak, verkan och behandling.Hjärtstopp/plötslig hjärtdöd:


¤ Vad beror hjärtstopp på? Varför händer det? http://hlr.nu/utbildning/fakta-hjartstopp/

¤ Hur många svenskar drabbas av hjärtstopp per år? https://www.youtube.com/watch?v=vNVMTwEencw&feature=youtu.be

¤ Unga idrottare får hjärtstopp:

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=6400000000000001&conference=10400000000000008&posting=19500000006074093,

http://amandaalahti.blogspot.se/2012/11/plotslig-hjartdod-bland-unga-idrottare.html


¤ Vad skall man göra om någon får hjärtstopp?

http://hlr.nu/utbildning/sa-har-gor-du-hjart-lungraddning-hlr/

, https://www.youtube.com/watch?v=vNVMTwEencw&feature=youtu.be

¤ Var finns din närmaste hjärtstartare:

http://www.hjartstartarregistret.se/Åderförkalkning (Ateroskleros): (s. 153)

-Orsak?

1) Blodkärlet täpps till på grund av mättade fettsyror och kolesterol => åderförfettning

2) Inlagring av kalcium (Ca2+) => åderförkalkning

-Verkan? Vilka effekter kan åderförkalkning få?

¤ När kärlen täpps till blir det stor risk för blodproppar! (vilket kan leda till allt nedanstående!)

¤ Kärlkramp, Hjärtinfarkt, hjärtdöd, stroke (=hjärnblödning), TIA, mm


riskfaktorer:

¤ arvet (generna)

¤ felaktig kost

¤ för lite motion

¤ rökning

¤ övervikt

¤ ålder

¤ högt blodtryck


Frågor: http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Aderforkalkning/Kärlkramp: (Angina pectoris) (s. 102)

¤ obs! Är INTE ”kramp i kärlen” utan kramp i delar av hjärtmusklen! Mer än 200 000 svenskar lider av detta!


-Orsak?

Syrebrist i delar av hjärtmuskeln p g a åderförfettning. För lite blod kommer fram.


Verkan? Smärta! Hjärtmuskeln larmar med ”grym smärta”


Behandling? By-pass operation, ballongvidgning eller behandling med nitroglycerin/acetylsalicylsyra http://sv.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin


Ballongvidgning: (obs! ”stenten” = ”hönsnätet”)

http://www.youtube.com/watch?v=9wJWyGyCgSI


Bypassoperation: (obs! ordet ”graft” = ”förbikoppling”)

http://www.youtube.com/watc?v=bwJCHYeGcU4&hfeature=relatedHjärtinfarkt (s. 102)


Orsak?

http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Hjartinfarkt/


Orsakas av tilltäppta kranskärl. Blodet kommer inte fram! Först uppstår smärta i de delar av hjärtat som inte får tillräckligt med syre. Går det för lång tid utan syre dör muskelcellerna i det aktuella området. Skadan som då uppstår kallas hjärtinfarkt.


Verkan? Större eller mindre skador beroende på hur stora de drabbade delarna är och hur lång tid de behövde vara utan syre.


Behandling? Lugnt omhändetagande (anti-stress) + smärtlindrande medicin http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hjartinfarkt/?ar=True#section-2

Amasing!!!!

En patient DÖR live! Räddas av ”Lucas”.

http://www.vetenskaphalsa.se/hjartmassagemaskin-fran-lund-raddar-liv/