Lektion 3 okt 2014

 

¤ Fotosyntesens grunder (s.19)

¤ Vid en processanalys av Livsprocesserna fotosyntes/Cellandning ser man att de ingående ämnena cirkulerar, medans energin tillförs och förloras systemet (s.20)

¤ Förberedelse för nästa veckas lab

¤ Skillnader/likheter mellan Pro- & Eukaryota celler (s.43)

¤ Verkningsmekanismen hos olika antibiotika och bakteriernas försvar mot angreppen (”mekanismen för resistens”)

 

Youtube klipp:

¤ konservera mat m h a mikroorganismer: http://www.youtube.com/watch?v=LPWvzW82kWU

 

¤ Mekanismen hos Streptomycin, Tetracyklin och Erytromycin +  bakteriernas motvapen mot dem: http://www.youtube.com/watch?v=IU2SWk4uyak

¤ Mekanismen hos Penicillin och Tetracycline  + bakteriernas mot vapen: http://www.youtube.com/watch?v=qBdYnRhdWcQ