Lektion, 2 okt 2014, Proteiner, proteinkemi och hur utbytet av en
 kvävebas i DNA kan påverka en bestämd egenskap:

 

¤ Proteiners byggnad och olika funktioner

¤ Generella formeln för en a.a.

¤ begreppet ”polypeptid”

¤ ”polypeptid” folds into a ”mature protein”

 

¤ kopplingen mellan form och funktion!

¤ kopplingen mellan a.a. och form!

 ¤ Kopplingen mellan DNA och a.a!

 

Bild på alla a.a`s: http://njms2.umdnj.edu/biochweb/education/bioweb/PreK/aminoacids.gif

¤ Mr Anderson from Bozeman science explains ”Proteins” in a nice way! (3´: polypeptidformation, https://www.youtube.com/watch?v=2Jgb_DpaQhM

 

¤ MrW:s ”DNA rap”: http://www.youtube.com/watch?v=wdhL-T6tQco