Mål:

Matspjälkning, Levern, Cirkulation & Andning

s. 100-155, (ej 121-126)Matspjälkning:


¤ Kunna redogöra ingående för nyttiga/onyttiga fetter (läxan)


¤ Kunna argumentera för om människan är herbi-, omni-, eller carnivor (baserat på konstruktionen hos vår matspjälkningsapparat)


¤ På ett nyanserat sätt kunna utreda varför det är fel att tala om “matsmältning”, i jämförelse med “matspjälkning


¤ Gräs-,/Växtätare: Kunna redogöra för olika typer av anpassningar för att “växtätare” skall kunna utvinna energi ur växter


¤ Kunna beskriva vad som sker med maten “från mun till bakmun” (vad sker munnen? Vad sker i magsäcken? Vad sker i blindtarmen? Vad sker i tjocktarmen? osv...)

¤ Vilka enzymer som ingår i matspjälkningen och var de verkar


¤

Levern:

¤ Redogöra för leverns funktioner


¤ Redogöra för leverns sjukdomar (hepatit, fettlever, gulsot, cirros)


¤

cirkulation:


¤ Kunna redogöra för blodets sammansättning och för funktionerna hos de olika blodkropparna och de viktigaste plasmaproteinerna.


¤ Kunna rita upp en funktionell bild av hjärtat och namnge de viktigaste delarna


¤ Beskriva och diskutera cirkulationssystem hos olika organismer (öppet/slutet, enkelt/dubbelt, fullständigt/ofullständigt)


¤ Beskriva funktionerna hos vår cirkulation


¤ Beskriva de tre olika typerna av blodkärl


¤ Beskriva hur hjärtats rytm styrs


¤ Beskriva hur regleringen av blodströmmen går till och ge exempel på situationer när detta kan bli aktuellt


¤ Beskriva hur ämnesutbytet mellan kapillärerna och kringliggande celler går till genom att ancända dig av relevanta termer. (glöm inte lymfkärlens roll!)


¤ Hur reagerar kroppen när den blir för varm? När den blir för kall?


¤ Beskriva blodets sammansättning (”Vad är blod”). Kunna lite mer ingående om några av blodets viktigaste proteiner. Lite mer ingående om blodets olika celler.


¤ Kunna redogöra för VAD man lämnar “när man lämnar blod”, Vilka olika användningsområden som finns för det lämnade blodet och varför tjejer bara får lämna blod tre ggr per år , medans killar får lämna 4 ggr.


¤ Beskriva hur konstruktionen hos våra röda blodkropparna är anpassad till deras funktion


¤ Beskriva hur man kan manipulera mängden röda blodkroppar i blodet

Hjärtats sjukdomar:

¤ Åderförfettning/åderförkalkning: (Ateroskleros): -Vad beror det på?


¤ Hjärtstopp/plötslig hjärtdöd: Onödigt många svenskar dör av detta varje år. -Varför? -Hur gör man (eller hur bör man göra) om man träffar på en person som ligger till synes medvetslös framför dig?


¤ Kärlkramp (Angina pectoris): -Vad är det? Hur behandlar man det?


¤ Hjärtinfarkt: -Vad är det? Hur behandlar man det?Andning:

¤ Varför andas vi? Kunna ge ett avancerat svar (som visar att du lämnat grundskolenivån).'


¤ -Varför behöver inte små organismer “särskilda andningsorgan”?

-Varför behöver inte “enkla organismer” (maneter, Svampdjur) “särskilda andningsorgan”?


¤ Föra ett resonemang kring fördelar/nackdelar med att andas på land, jämfört med att andas i vatten


¤ Föra ett resonemang kring VARFÖR olika organismer har olika lösningar när det gäller andning och gasutbyte.


¤ Förklara motströmsprincipen hos fiskgälen


¤ Beskriva människans andningsorgan


¤ Beskriva vår andningsmekanism (”bröst- och bukandning”) samt hur den regleras


¤ Beskriva hur transporten av syre/koldioxid i blodet går till