Nervsystemet


Provet baseras mest på lektioner, men även delvis på läroboken.


Du skall kunna:


¤ På vilket sätt “tonåringens hjärna” skiljer sig från “den vuxnes hjärna” och vilka konsekvenser detta kan få! (“Hjärnan fullvuxen först vid 25, SvD 10 maj 2007)


¤ Beskriva olika tekniker för att studera hjärnan (MR, CT och PET). -Hur fungerar de? När används de? (lektion, 24 april)


¤ Beskriva funktionerna hos höger-, resp. vänster hjärnhalva på ett nyanserat sätt! (lektion 23 april + 24 april)


¤ De grundläggande strukturer i hjärnan och deras funktion (lektion, läxa + lärobok)


¤ förklara “plasticiteten” i hjärnan (läxan, Youtube klippet om den lilla flickan, film från sli.se 22 maj)


¤ Hur en neuropsykolog kan förklara följande sjukdomstillstånd (med utgångspunkt från hjärnans funktion): (lektion, 8 maj)

¤ tvångstankar

¤ social fobi, ångest

¤ psykos/schizofreni


¤ olika “strategier” man kan använda sig av för att tillverka mediciner som påverkar hjärnan/nervsystemet (lektion, 22 maj)


¤ Vilket/vilka områden i hjärnan som förknippas med depression (lektion, 22 maj)


¤ Varför inte psykofarmaka verkar på vissa personer (lektion, 22 maj, film från sli.se)


¤ sex olika “strategier” för att behandla/bota depression (lektion, 22 maj, film från sli.se)