Biologi 2, 5 mars 2015


Njurarnas funktioner & sjukdomar:Njurarnas funktioner:

http://www.njurdagboken.se/njurarnas-funktioner-sjukdomar/njurarna-och-dess-funktioner/


¤ Filtrera blodet och bilda urin (rena blodet från “slaggprodukter”)

¤ Styr kroppens vätskebalans

¤ Styr kroppens salt- och mineralbalans

¤ Reglerar blodtrycket (se nedan)

¤ Reglerar blodets pH-värde

¤ Producerar EPO (styr antalet röda blodkroppar)Renin utsöndras från njurarna när blodtrycket är så lågt att njurarna får för lite blod. Hormonet aktiverar ett annat ämne, som stimulerar binjurebarken till att bilda hormonet aldosteron. Resultatet blir att blodtrycket och blodflödet ökar. Renin stimulerar också omvandlingen av andra ämnen som höjer blodtrycket kraftigt.

Erytropoietin (EPO) utsöndras också från njurarna och behövs för att bilda röda blodkroppar. När det finns mindre syre i blodet känner njurarna av det och bildar mer erytropoietin (EPO). Det leder till att fler röda blodkroppar bildas som kan transportera mer syre.

http://www.1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Hormonella-systemet/Hormonsystemet/Njursvikt:

-Vad innebär det? Orsakas av vad?


Dialys:

-Vad innebär det?

Vilka olika former av dialys finns det?

(Utdelat på lektion): Sid 28 i “Njursvikt, den tysta sjukdomen” från Njurförbundet http://www.njurforbundet.se/information/njurforbundets-informationsskrifter

Film om dialys: https://www.youtube.com/watch?v=7xM2eGz2U8U

(för att visa på skillnaderna mellan olika former av dialys)