Sammanfattning, olika typer av muskelceller:Celltyp:


Kriterium:

Skelettmuskelcell:

Hjärtmuskelcell:

Glatta muskelceller:


-Tvärstrimmiga?

En-, eller flera cellkärnor per cell?
Ihopkopplade-, eller enskilda celler?
-Förmåga till självkontraktion?
-Påverkbara av viljan?

-Storlek/form?