Skelett och leder, 6 mars 2015


1) -Hur många ben i vårt skelett?

Enkelt svar:

Nyanserat svar:


2) -Hur många ben i en nyfödds skelett?

3) -Vilket är största / minsta benet i kroppen?

4) -skelettets funktioner?

5) benens beståndsdelar: -Vad består ben av? -Vilka “ämnen”?

6) I vilka ben finns den röda benmärgen? Funktion?

7) Man delar in skelettbenen i tre olika kategorier (tre typer). -Vilka? Ge exempel!

8) Vilka sorters kotor ingår i människans ryggrad och hur många är de?

9) Varför är man några centimeter kortare på kvällen än på morgonen?

10) -Hur är vår ryggrad formad?

11) -Vilka ben ingår i vår bröstkorg?

12) -Vilka ben ingår i vår skuldra?

13) -Vilka ben ingår i vårt bäcken?

14) -Vilka ben ingår i våra höftben?

15) -Varför har tarmbenet fått sitt namn?

16) -Varför har sittbenet fått sitt namn?

17) Hur många ben ingår i vår fot?


Leder:


1) Vilka fyra typer av leder är de vanligaste?

2) Vilken typ av led rörs när man nickar med huvudet?

3) Vilken sorts led finns mellan våra ryggkotor?

4) Vad kallas när en disk går sönder?

5) Vilka ben möts i axelleden?

6) Vilka leder bidrar till skuldrans rörlighet?

7) Varför hoppar axeln lätt “ur led”?

8) Vilka tre ben möts i armbågsleden?

9) Varför kallas armbågsleden för en “sammansatt led”?

10) Vilka ben möts i handleden?

11) -Vilka leder ingår I handleden?

12) Varför skiljer sig tummens basalled från de andra fingrarnas?

13) Vilke ben möts i knäleden?

14) Varför måste knäleden innehålla menisker?

15) Vilken möjlig rörelse gör att man kallar knäleden för “en variant av en gångjärnsled” (spiralled)?

16) Vilka ben möts i den övre språngbensleden?

17) Vilka ben möts i den nedre språngbensleden? Vilken rörelse möjliggörs?