Hur skall du redovisa “Homunculus + reaktionstid”?1) Inledning med relevanta bakgrundsfakta. EXEMPELVIS kan du ta upp “hudens sinnesceller”, eller: “när används en estesiometer?”, eller: ”vad är en homunculus?” Eller allihop!


2) En “homuculus”. Kvaliten kommer att bero av antalet undersökta kroppsdelar. Minsta antalet (6 kroppsdelar) resulterar i “en amerikansk homunculus” baserad på valfri avatar (om du kan följa instruktionerna) och det räcker för E!

För att få högre betyg behöver du konstruera en egen homunculus. Då behöver du räkna ut “kvoten” för ganska många kroppsdelar.

Kvoten” fås av “medelvärdet”/kroppsdelens yta. (Den blir alltså mindre än ett)

Gör sedan minsta värdet till 1.

Då får du alla övriga kroppsdelars relation till den minsta kroppsdelen! (exempelvis “örat är 5 gånger större än låret”)

Med hjälp av detta kan du rita upp en egen “homunculus”!


I Metoddelen (alternativt under Homunculusen) kan du beskriva HUR ni bestämde kvoten för varje kroppsdel. Exempelvis om ryggen (“torson”) baserades på ett medelvärde av tre undersökta områden på ryggen och vilka de i såfall var.


3)
En graf som visar det matematiska sambandet mellan “kvoten” och kroppsdelens yta. Glöm inte numrera dina diagram och de dem egna Diagramtexter! (jämför med en bild!) Jämför din graf med det påstådda sambandet som finns i teoridelen!


4) Grafer (tydliga!) som visar varje persons reaktionstid kopplat till de tre undersökta sinnena! Gör tydliga grafer! Diskutera likheter/skillnader och vad de kan bero på.


Ytterligare: Titelsida, Material, Metod, Diskussion, Källkritik