ATT ANGE KÄLLA

Här är en guide till hur du anger källa enligt Harvardsystemet. Du anger källan för att redovisa var du har hämtat din information ifrån.


-Du anger källa med en parentes i den löpande texten efter det som refereras eller citeras.


-I parentesen anger du författarens efternamn, utgivningsåret och uppgift om sida.

- Om det är fler än två författare skriver du första författarens efternamn och sedan m. fl. I källförteckningen anger du alla författare.


Exempel


Studien visade ett sådant resultat (Andersson & Pettersson 2013, s. 7). Andersson och Petterssons studie (2013, s.7) visade på att…

Hackspettarnas beteende undersöktes i en långtidsstudie 1987 (Pettersson m fl., 2005).


-Mer detaljerade uppgifter om källan ska du ha med i källförteckningen.


KÄLLFÖRTECKNING


-I slutet av ditt arbete ska du sammanställa en lista alla källor du har använt i arbetet.


-Källförteckningen ska hjälpa den som läser ditt arbete att hitta källorna som du använt.


-Den ska ha rubriken Källor eller Källförteckning.


-Vilken typ av källa du än använder ska du ange upphov, utgivningsuppgifter och år.


-Du kan dela in din källförteckning efter typen av källa, eller ha den i strikt alfabetisk ordning.


TRYCKTA KÄLLOR BÖCKER

-När du använder en bok som källa ska bokens författare, fullständiga titel, förlag, förlagsort och tryckår vara med i källförteckningen. Titeln skrivs kursivt.


Exempel:


Henriksson, Anders (2012). Iris Biologi 1, s. 35. Malmö: Gleerups


Nordholm, Sture, Svensson, Linda (2009). Kvantmekanik för kemister: på spaning efter atomers egenskaper och molekylers bindningar. Lund: Studentlitteratur


ARTIKEL I TIDSKRIFT


-En tidskrift är en tidning som inte kommer ut dagligen, utan kanske varje månad, vecka eller ett par gånger om året.

-När du anger en tidskriftsartikel som källa ska du ha med artikelns författare och titel. Du ska också skriva tidskriftens titel, år och nummer. Du kan också ange vilka sidor artikeln omfattar. Tidskriftens titel skrivs kursivt.


Westlund, Jennie (2010). Hijab: chique. NIKK magasin. 2010:1, s. 28-31


ARTIKEL I DAGSTIDNING


-När du använt en tidningsartikel som källa ska du ange artikelförfattare, artikeltitel, tidningens namn och publiceringsdatum. Tidningens namn skrivs kursivt


Exempel:


Bengtsson, Thomas (2011). Kungen förnekar klubbesök. Svenska Dagbladet. 2011-05-31 Strömqvist, Stig (2009). Kristianstad vill stoppa bergvärmen. Sydsvenska Dagbladet. 2009-05-13 INTERNETKÄLLOR

WEBBSIDOR


-När du använder en webbsida som källa ska du försöka få fram följande uppgifter till din källförteckning: Författarens, organisationens eller myndighetens namn, sidans titel, uppgifter om när sidan skapats eller senast uppdaterats, sidans URL (webbadress) och datum för när du hämtat informationen.


Exempel


1177 Sjukvårdsrådgivningen (2011). Fästingbett. http://www.1177.se/Skane/Fakta-och-

rad/Sjukdomar/Fastingbett/, (Hämtad 2011-06-17)


INTERVJU


-Du ska redovisa den intervjuade personens namn, platsen och datum för intervjun: Förnamn Efternamn (2011) Kristianstad 2011-04-01

Förnamn Efternamn (2011) Telefonintervju 2011-06-17


FILM


-När du har använt en film som källa ska du tala om filmens titel, medietypen, regissör och filmbolaget och året. Titeln skrivs kursivt.


Exempel


Mitt liv som hund (1985) Regisserad av Lasse Hallström. Stockholm: SF (Video: DVD)