Biologi 1


obs! PRELIMINÄR planering!
Moment:

Upplägg:

Innehåll:LIV


7-8 veckor. 3 laborationer. Lektioner. Läxor. Prov

Se www.lissel.info ,eller i Teams!Genetik (klassisk+ modern)

7-8 veckor. 2 laborationer. Lektioner. Läxa. Prov

Se www.lissel.info ,eller i Teams!JULLOV


Evolution

7-8 veckor. 2 laborationer. Lektioner. Läxa. Prov

Se www.lissel.info ,eller i Teams!

Etologi

4-5 veckor. 1 laboration. Prov

Se www.lissel.info ,eller i Teams!

Ekologi

?

Se www.lissel.info ,eller i Teams!SLUT