En Fett söt lab!


Jobba i grupp, tre pers per grupp.

Utför de tre försöken. Redovisa resultaten (foton!), förklaringar till vad som skedde samt slutsatser som gruppen kunde dra av försöken. En redovisning per grupp. Skickas in senast onsdag v. 39Försök 1: Undersök stärkelseinnehåll i olika matvaror. Tag en bricka. Lägg ett papper på. Lägg upp lite grann av de olika matvarorna på brickan. Skriv (tydligt!) namnet på matvaran under. Droppa på lite jod. Blanda runt lite. Bedöm om matvaran innehöll mycket/lite eller ingen stärkelse. -Vilken/vilka slutsatser kan gruppen dra av undersökningen?2) Fett + vatten + karamellfärg (+ tidtagarur, diskmedel)

¤ Blanda 200 ml vatten och 15 ml matolja i en bägare. –Vad kommer att ske? –Varför?

¤ Tillsätt (samtidigt!) 2 droppar av tre olika karamellfärger.

Vad kommer att ske? –Varför?

¤ Tag en ny bägare, 100 ml vatten och 15 ml matolja. Tillsätt återigen karamellfärg, men droppa även en droppe diskmedel på samma ställe där ni droppat karamellfärgen.

Vad kommer att ske? –Varför?

¤ Redovisa hypoteser och resultat, samt vetenskapliga förklaringar till det som skedde!  1. Söthetstest av olika kolhydrater.

Skalan ni använder är 1-10, där 10 är ”mycket sötare än vanligt socker!” och 1 är ”inte alls lika sött som vanligt socker”. Vanligt socker (Sackaros) skall ha betyget 5. Det ligger alltså i mitten.

Ni lägger upp en liten mängd av den kolhydrat som skall testas på ovansidan av vänsterhanden och slickar i er det. Bedöm sötheten! Sätt betyg! Vänta 30 sek innan du testar nästa kolhydrat. De kolhydrater ni skall testa är: stärkelse, cellulosa, maltos, fruktos, sackaros, glukos, laktos och galaktos. Obs! ALLA i gruppen skall testa! Redovisa hypoteser och resultat och slutsats.