Mål:


¤ Kunna ge flera olika förklaringar till VARFÖR den verklighet som vi uppfattar som “verklig”

inte nödvändigtvis är “den verkliga”!


¤ Kunna redogöra för “ögats konstruktion och funktion”. Från detektion av stimuli till tolkning av synintrycken