Repetition, 12 sept


(jobba 2 å 2! KORTA svar!!!)


1) Förklara följande symbol (0-3p beroende på kvalitet på svar)


2) -Hur fungerar Livet molekylärt? (0-3p beroende på kvalitet på svar)


3) -Vad innebär basparningsprincipen? (1p)


4) Vad är en nukleotid? (1p)


5) Förklara processen translation. -HUR? VAR? (0-3p beroende på kvalitet på svar)
Translation:


1) Hur många -och vilka- aminosyror bildas av följande gen: (s.52)


TAC ATA AGA TCA TCG TAC ATT


svar: _____ st aminosyror, ordningsföljd________________________________
2) Det sker ett fel i processen replikation….. den 12:e kvävebasen (A) replikeras fel och ersätts av kvävebasen (G). -Hur många -och vilka- aminosyror bildas av genen nu?


svar:_____ st aminosyror, ordningsföljd________________________________
3) Det sker ett fel i processen replikation….. den 6:e kvävebasen (A) replikeras fel och ersätts av kvävebasen (T). -Hur många -och vilka- aminosyror bildas av genen nu?


Svar: _____ st aminosyror, ordningsföljd________________________________


-Vad är en mutation?