-Hur fungerar Livet molekylärt?


Namn på process:

Sker var?

Mycket kort beskrivning:


Replikation

(“replication”):


Transkription

(“transcription”):


Bearbetning

(“processing”/”splicing”):


Translation

(“translation”)


Veckning

(“protein foldning”)