Amygdala och “rädslereaktionen”, 8 dec 2021:Besvara följande frågor m h a lärobok (s.224-225) och internet:


1) -Är det parasympatiska nervsystemet viljestyrt, eller icke-viljestyrt?


2) Vilken del av det autonoma nervsystemet styr kroppen när hjärnan uppfattar omgivningen som “lugn”? (s. 224)3) Vilken del av det autonoma nervsystemet styr kroppen när hjärnan uppfattar omgivningen som “hotfull, stressfull, farofylld”?4) Vilken del av hjärnan är det som tolkar hur omvärlden är (“lugn” eller “farofylld”)5) Varför drabbas vissa av muntorrhet/hjärtklappning när de skall redovisa sitt gymnasiearbete? (s.225)6) Vad är “rädslereaktionens låga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala7) Vilket överlevnadsvärde har “rädslereaktionens låga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala8) Vad är “rädslereaktionens höga väg”? https://sv.wikipedia.org/wiki/Amygdala


9) Vilken är den primära skillnaden mellan “den låga” och “den höga” vägen?10) Hur reagerar försökdjur på “artificiell stimulering” av amygdala? 11) Hur reagerar människor som får skador på amygdala?