Försök med jäst:


1) https://www.youtube.com/watch?v=wL-hEvZuPAU


2) https://www.youtube.com/watch?v=-R6B1Emfwm4


3) Alcoholic fermentaion in yeast: https://www.youtube.com/watch?v=Eyc0-hiygvc


4) “Yeast methylene blue experiment”: https://www.youtube.com/watch?v=kobjT8hOqZ0


5) ballonger: https://www.youtube.com/watch?v=FYClCHVT00M


6) ballonger 2: https://www.youtube.com/watch?v=e7uwV-R6wQ0


7) Yeast cell counting: https://www.youtube.com/watch?v=EcYhAegVewU


Tänk på att jobba vetenskapligt!!! (De är inte så bra på det i alla Youtube klipp….. men NI måste vara det! TÄNK efter före:

-”Hur gör vi vårt försök så vetenskapligt som möjligt?”)