Uppgift 1: Sagan om majskolven

Ni behöver: lärobok, papper å penna,

samt ett icke-fobiskt sinnelag gentemot majsTa tag i majskolven!

Läs: Det var en gång två ”renrasiga” majsplantor! Den ena hade majskolvar med bruna majskorn (homozygota anlag), den andra hade majskolvar med gula majskorn (homozygota anlag). Sen fick de "barn". De nya majsplantorna hade alla majskolvar med bruna majskorn. Genotypen var heterozygot, men det brydde de sig inte om, eftersom det inte syntes på utsidan. Så småningom gick det som det alltid går och även dessa majsplantor fick "barn". Till allas förvåning visade det sig att de nya majsplantorna fick majskolvar med olikfärgade majskorn! (bruna och gula).

Det är en sådan majskolv ni just nu håller i handen! (yeahh, coolt!)

Titta nu på majskolven!
 1. -Vilken egenskap studeras?

 2. -Vilka två fenotyper finns representerade på majskolven?

 3. -Vilken fenotyp är dominant?

 4. -döp anlagen! (STOR bokstav för dominant anlag, exempelvis ”A”, LITEN bokstav för recessivt anlag, ”a”)

 5. Gör en tabell med två kolumner (en för varje fenotyp). Låt den av er som är mest noggrann försiktigt ta tag i majskolven och långsamt berätta för den andre vilka fenotyper som finns i en hel majskolvsrad. Den andre personen gör ett streck för varje fenotyp (i rätt kolumn). Upprepa proceduren tills ni räknat igenom fem rader (minst 100 majsfrön).

 6. Bestäm exakta klyvningstalet. (Gör minsta talet till 1, avrunda det andra till två decimaler).

 7. Jämför ert resultat med det teoretiska klyvningstalet (s. 73).

 8. -Förklara varför det klyvningstal ni fick från majskolven skiljer sig från bokens!

 9. Rita ett korsningsschema som visar korsningen mellan två heterozygota majsplantor med bruna frön.Uppgift 2: Dominanta snäckor (plansch 45)

 1. Vilken egenskap studeras?

 2. -Vilken egenskap är dominant?

 3. Döp anlagen!

 4. -Vilket blir klyvningstalet om man korsar två heterozygota rosa snäckor?

 5. Vilka olika genotyper kommer de rosa snäckorna i F3-generationen att ha?Uppgift 3: Tyska snäckor

(montaget gjort av: Dr. Schlűter & Dr. Mass)

Betrakta snäckorna! Följ de tyska pilarna och försök förstå vad det pedagogiska montaget försöker att visa.


 1. -Vilken egenskap studeras?


 1. -Vilka två fenotyper finns representerade?


 1. -Hur har de tyska pedagogerna valt att beteckna genotypen för en homozygot randig snäcka?


 1. -Är "barnen" (generation 1) homo- eller heterozygota?


 1. -Är "barnbarnen" (generation 2) homo- eller heterozygota? (Motivera ert svar!)Uppgift 4: Bestäm din blodgrupp

¤ Bestäm din blodgrupp och skriv upp resultatet på tavlan.

Viktigt att följa lärarens instruktioner när man gör detta moment!