Lab: Osmos (snabbinstruktioner):Jobba 3 å 3!

¤ Hämta fem provrör och ett provrörsställ. Märk rören (spritpenna) med 0%, 1%, 2.5% , 5% och 10%

¤ Häll upp saltlösning till halva rörens höjd.

¤ Hämta en bricka och en potatis (el. gurka?)

¤ Skär till 5 st ”MacD-strips” av grönsaken. Lägg dem på ett papper och numrera dem. Väg, mät och kläm (skala: 1-10)! Anteckna värdena.

¤ Lägg ett ”strip” i varje saltlösning.

¤ Efter 1 timme utvärderas resultaten. Väg, mät och kläm, igen! Anteckna värdena.

¤ gör tabell/tabeller. Räkna ut den procentuella förändringen

¤ rita graf/grafer

 ¤ Bestäm värdet på den ”fysiologiska koksaltlösningen”Medans ni väntar: Undersök osmos-fenomenet i celler av rödlök! Gör ett tunt preparat av

lökens röda ytterskikt. Använd mikroskop för att zooma in på de röda cellerna. Fotografera dem!

Tillsätt en droppe 10% saltlösning. Fotografera varje minut.Syften: Visa osmosfenomet på ett tydligt och pedagogiskt sätt

Träna på att presentera mätdata på ett vetenskapligt sätt.

Tränapå att utvärdera och behandla insamlad data.