Läxa, 7 dec 2021


Ett argument för användande av droger, som brukaren av droger (“användaren/knarkaren”) ibland framför för att rättfärdiga sitt användande av drogen lyder “Det finns ju receptorer för dem i hjärnan, alltså är det naturligt att använda dem! -Varför skulle det annars finnas receptorer för dem? Hjärnan är “designad” för att använda nikotin/THC!


Fråga 1): Är detta argument rätt eller fel? -Vari ligger svagheten/felaktigheten i argumentet? Eller har knarkaren rätt?läxa: (s. 227-231) (obligatoriska: koffein, nikotin, alkohol, THC, amfetamin, heroin, frivilliga: fentanyl, ketamin, tramadol, oxycontin, annat…)


2) Till vilka receptorer binder “drogen”?

3) På vilket sätt påverkas receptorn?

4) Vilken effekt/påverkan ger “drogen”?