Lektion, 23 september


1) -Vad är en organell?


2) Ge fem exempel på organeller i eukaryota celler!


3) jämför växtcell-djurcell: gör en tabell med två kolumner: 5 skillnader + 5 likheter


4) storleksjämförelse: http://fig.cox.miami.edu/~cmallery/150/proceuc/size.range.htm


5) -Vad är det som sätter den nedre gränsen för hur liten en eukaryot cell kan bli?


6) -Vilka behov har en eukaryot cell?


7) -Hur får en cell i sig det den behöver för att leva?


8) -Vad är det som sätter den övre gränsen för hur stor en cell kan bli?