Lektion 4 nov 2019intro: -Vilka är de viktigaste frågorna man ställer sig inom Genetik?


¤ Jämförelse Mitos-Meios (Amöba sisters,https://www.youtube.com/watch?v=zrKdz93WlVk)


1) -Vad är homologa kromosomer? (s.71)

2) -Vad innebär begreppet överkorsning? (s.83)

3) -Vad är en zygot?


¤ fortplantning: (i allmänhet och hos växter i synnerhet) (s.63, 166-167)


rep: jämför könlig och könlös fortplantning m a p fördelar och nackdelar….


¤ demonstration av könsorgan (hos blomma!)


4) -Var hittar man haploida celler hos blomväxter?

5) -Hur många kön har en blomväxt?

6) -Kan en blomväxt befrukta sig själv?

7) Blomväxten kan inte röra sig. De kan ine dansa. De kan inte “ragga på varandra”. -Hur överförs könsceller mellan blomväxter?

8) -Vilka olika faktorer bidrar till den genetiska mångfalden vid könlig förökning?

(s. 61, 64-65, 83)¤ Mendels metodik: (s. 70)

9) -Vilka var de viktigaste principerna i Mendels forskning (”Mendels metodik”)

https://www.youtube.com/watch?v=0rhTAonf58Y¤ korsningsförsök: s. 69, 86

10) -Vad innebär begreppet “korsa”?

11) -Varför är bananflugor så populära att göra korsningsförsök på?

12) -Varför kan man inte göra korsningaförsök på människor?Läxa: s. 69-73 +86-87.

lämna in på teams, senast torsdag. Om INTE tams funkar, mejla!

1) -Vad innebär begreppet homozygot?

2) -Vad innebär begreppet heterozygot?

3) -Vad innebär begrepept allel?

4) -Vad innebär begreppet klyvningstal? (s.73)

5) -Vilket var det exakta klyvningstalet när Mendel korsade de lila dotterplantorna (“första generationens avkomma”) med varandra? (s.70)

6) -Vilket klyvningstal hade Mendel fått om den ena lila ärtväxten var heterozygot och den andra lila ärtväxten var homozygot?

7) Jämför tamgrisar (s.86) med vildsvin. -Vilka egenskaper skiljer dem åt? -HUR har dessa egenskaper “skapats”?

8) Jämför burhöns (s.87) med vildhöns. -Vilka egenskaper skiljer dem åt? -HUR har dessa egenskaper “skapats”?


E= gör läxan

C= gör läxan bra (välbesvarade frågor)

A= gör läxan mycket bra! (välbesvarade frågor, bilder, källor)