Lektion, 30 sept 2019:rep:

1) -När det handlar om symboler…. -Vad innebär X?


2) -VAD sätter den övre gränsen för ur stor en cell kan bli?


3) -VARFÖR behöver cellen transportera ämnen in i / ut ur sig själv?Genomgång: diffusion och osmos:

s. 42 i läroboken


Film 1: Pratar svenska. Riktar sig till grundskolan. Förklarar väldigt sakta och tydligt. (Jag somnar!). Början är bra då hon visar cellmembranet. osmos förklaras 3.20 inpå filmen.

https://www.youtube.com/watch?v=gQxIH-ko0uQ


Film 2: Pratar svenska. Lagom tempo. Riktar sig till åk 1, gymmnasiet. Pedagogiskt! (Magnus Ehinger). Första minuten är helt ok...(diffusion), men sen börjar han krångla till det! Transport över cellmembranet 3.10, tyvärr krånglar jahan till det igen med vattenmolekylen…. Osmos förklaras 5.20 in på filmen. https://www.youtube.com/watch?v=vhCAo3k_x2Y

Tyvärr har Magnus fel om “cellens salthalt” när han i slutet skall förklara begreppen hypo-, iso- & hyperton. Typiskt!Brownian motion: https://www.youtube.com/watch?v=4m5JnJBq2AU

aquaporiner: https://www.youtube.com/watch?v=7EGPtMqZ7pYtill nästa lektion skall Du kunna svara på:

-Vad är diffusion? (vad beror den på?)

-Vad är osmos?

-Vad är ett semipermeabelt membran?

-Vad skiljer aktiv transport från passiv transport?

- Ge exempel på ämnen (molekyler) som enkelt kan ta sig genom cellmembranet!

-Ge exempel på ämnen (molekyler) som INTE kan ta sig genom cellmembranet!

-Vad är en fysiologisk koksaltlösning?